Miljöpolicy

Miljö och Kvalitetspolicy


Miljöpolicy


Elektrikerna i Göteborg AB skall verka för ett hållbart samhälle genom att:


 • Vår personal har kunskap för att hantera miljöfrågor i verksamheten och följer gällande Miljölagstiftning för sitt verksamhetsområde.
 • Vi gör, i vår verksamhet och i våra uppdrag, miljöbedömningar för att minska risken för Miljöbelastningar eller olyckor.
 • Stimulera ett systematiskt förbättringsarbete.
 • Vi följer miljölagstiftningen och våra kunders miljökrav.
 • Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering.
 • Vi ska arbeta med ständiga förbättringar & förebygga förorening för att vi hela tiden ska bli bättre.
 • Elektrikerna i Göteborg/Alingsås AB skall vara tydliga mot leverantörer med krav på material och produkter som är bra miljöval.


Kvalitetspolicy


Elektrikerna i Göteborg AB skall genom:


 • Affärsmässighet
 • Flexibilitet
 • Långsiktighet
 • Kvalificerad teknik


Säkerställa att verksamheten uppfyller våra kunders, medarbetares, leverantörers, samarbetspartners och andra intressenters krav.

Vi skall utveckla en verksamhetsmiljö som stimulerar till ett systematiskt förbättringsarbete och som leder till att kvalitetsarbete naturligt

intrigeras i alla medarbetares vardag.


 

.

Copyright © All Rights Reserved